Aktivity

Realizované a plánované

Diskusné kluby ku vybraným témam

Charitatívne akcie s podporou konkrétnych projektov – prostredníctvom kultúrnych, športových, … akcií

Občianske akcie – pomoc pri úprave okolia verejných plôch, organizovanie podpory občanov, špeciálne detí a organizácií

Iniciovanie podávania občianskych návrhov na zlepšenie života v meste a otváranie pálčivých tém v prospech občanov – priama komunikácia s vedením mesta a hlavne s poslancami

info@podmesarozpravat.sk