Pripravované aktivity

Diskusné kluby ku vybraným témam

Charitatívne akcie s podporou konkrétnych projektov – prostredníctvom kultúrnych, športových, … akcií

Občianske akcie – pomoc pri úprave okolia verejných plôch, organizovanie podpory občanov, špeciálne detí a organizácií

Iniciovanie podávania občianskych návrhov na zlepšenie života v meste a otváranie pálčivých tém v prospech občanov – priama komunikácia s vedením mesta a hlavne s poslancami

CHARITATÍVNY HOKEJBALOVÝ TURNAJ

OI-hokejbalový turnaj
Občianska iniciatíva POĎME SA ROZPRÁVAŤ srdečne pozýva všetkých priaznivcov hokejbalu na "CHARITATÍVNY HOKEJBALOVÝ TURNAJ", ktorý sa uskutoční 25.8.2018 na hokejbalovom ihrisku na JUHU.

Výťažok z turnaja poputuje do rodiny zo sociálne slabších pomerov. Družstvá sa môžu prihlásiť do 23. 8. 2018 na uvedených tel. číslach, alebo cez kontaktný formulár na stránke www.podmesarozpravat.sk. Štartovné je 50,- Eur.

Tešíme sa na Vašu účasť

CHARITATÍVNY VEČER SRDCE DEŤOM

Charita_CinCin_1.9.2018
Jednou z aktivít, ktorým sa venuje a naďalej chce venovať Občianska iniciatíva POĎME SA ROZPRÁVAŤ je nielen aktívna podpora komunít, ale aj samotná konkrétna charitatívna činnosť.

Rozhodli se sa, ako Občianska iniciatíva, zozbierať od našich členov peňažné prostriedky, ktoré chceme darovať na šľachetné účely, a to práve na tejto charitatívnej akcii: SRDCE DEŤOM.

Občania sú tí, ktorí dokážu stáť pri sebe a pomáhať v rámci svojich možností. To často nedokážu politici. CHARITA a DOBROČINNOSŤ má SRDCE. V tomto prípade: SRDCE DEŤOM Stretneme sa 1.9.2018 v Reštaurácii Cin Cin o 17.00 hod.

Diskusné kluby ku vybraným témam

Charitatívne akcie s podporou konkrétnych projektov – prostredníctvom kultúrnych, športových, … akcií

Občianske akcie – pomoc pri úprave okolia verejných plôch, organizovanie podpory občanov, špeciálne detí a organizácií

Iniciovanie podávania občianskych návrhov na zlepšenie života v meste a otváranie pálčivých tém v prospech občanov – priama komunikácia s vedením mesta a hlavne s poslancami

CHARITATÍVNY HOKEJBALOVÝ TURNAJ

OI-hokejbalový turnaj
Občianska iniciatíva POĎME SA ROZPRÁVAŤ srdečne pozýva všetkých priaznivcov hokejbalu na "CHARITATÍVNY HOKEJBALOVÝ TURNAJ", ktorý sa uskutoční 25.8.2018 na hokejbalovom ihrisku na JUHU.

Výťažok z turnaja poputuje do rodiny zo sociálne slabších pomerov. Družstvá sa môžu prihlásiť do 23. 8. 2018 na uvedených tel. číslach, alebo cez kontaktný formulár na stránke www.podmesarozpravat.sk. Štartovné je 50,- Eur.

Tešíme sa na Vašu účasť

CHARITATÍVNY VEČER SRDCE DEŤOM

Charita_CinCin_1.9.2018
Jednou z aktivít, ktorým sa venuje a naďalej chce venovať Občianska iniciatíva POĎME SA ROZPRÁVAŤ je nielen aktívna podpora komunít, ale aj samotná konkrétna charitatívna činnosť.

Rozhodli se sa, ako Občianska iniciatíva, zozbierať od našich členov peňažné prostriedky, ktoré chceme darovať na šľachetné účely, a to práve na tejto charitatívnej akcii: SRDCE DEŤOM.

Občania sú tí, ktorí dokážu stáť pri sebe a pomáhať v rámci svojich možností. To často nedokážu politici. CHARITA a DOBROČINNOSŤ má SRDCE. V tomto prípade: SRDCE DEŤOM Stretneme sa 1.9.2018 v Reštaurácii Cin Cin o 17.00 hod.
info@podmesarozpravat.sk