Čistenie Slavkovského potoka v Matejovciach - spolupráca komunít

Jeden zo zakladateľov Občianskej iniciatívy POĎME SA ROZPRÁVAŤ hovorí: „Je to projekt na propagáciu dobrovoľných a nezištných činností, ktoré majú napomôcť komunitám v meste Poprad.“

Nielen dnes, nielen pred voľbami a hlavne nie prvoplánovo, ale postupne, trpezlivo. O tom je vzájomná pomoc a podpora medzi komunitami. Čistenie Slavkovského potoka v Matejovciach, 26.7.2018 bolo nielen o občianskom prístupe – povedali sme si, že je to správne a potrebné, ale vyskúšali sme si, ako ťažko, vôbec nie jednoducho je osloviť inú komunitu a začať ju presviedčať, že najlepšia cesta je nie poukazovať, či dokonca nadávať, urážať sa, ísť od seba, či dokonca do seba, ale aspoň sa pokúsiť ísť spolu.

Ak sa nebudeme podporovať, ak nepristúpime k svojmu mestu ako ozajstní občania, ktorí vlastnia nielen práva, ale aj povinnosti a nepotiahneme sa spolu, tak nepohneme nielen komunitami, ale ani samotným mestom.

Okrem vyčistenia aspoň časti potoka, vyzbierania 16 vriec odpadu a hlavne spoločnej práce s komunitou Rómov zaujali aj okolo idúce pohľady Matejovčanov a malých rómskych detí.

Iný náš kolega hovorí: „Keď nás bude viac a budeme jednotní, tak sa nám podarí veľa dobrých vecí.“ Príklady priťahujú aj rôzne komunity.


info@podmesarozpravat.sk