Verejne prístupné defibrilátory

Jeden zo zakladateľov občianskej iniciatívy František Majerský ešte pred jej vznikom spolu s kolegami v občianskom združení ZÁCHRANA aktívne presadzoval zavádzanie prístrojov AED - defibrilátorov, ktoré dokážu použiť aj laici na záchranu života.

Teraz už aj spolu s Občianskou iniciatívou budeme ďalej propagovať túto myšlienku, aby sa v našom regióne vďaka AED podarilo zachrániť ďalšie životy.


info@podmesarozpravat.sk