O nás

O iniciatíve a signatároch

„Občianska iniciatíva vznikla spontánne, ako reakcia na situáciu pred komunálnymi voľbami 2018, a to nielen v meste Poprad, ale vôbec na Slovensku, s cieľom komunikovať naše vlastné názory a začať byť aktívni v komunálnom, spoločenskom živote.“

Zakladatelia


Bystrík Mucha

konateľ a výkonný riaditeľ konzultačnej firmy

Kde zlyháva štát, či komunálna sféra, musí nastúpiť občan a napraviť to. Lebo slová ešte neznamenajú zmenu, skutky ju robia reálnou.


Jozef Košický

riaditeľ Centra sociálnych služieb v Poprade

Keď nás bude viac a budeme jednotní, tak sa nám podarí veľa dobrých vecí.


František Majerský

prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov

Je to projekt na propagáciu dobrovoľných a nezištných činností, ktoré majú napomôcť komunitám v meste Poprad.


Zakladateľov iniciatívy dali dokopy rôzni občania, ktorí nás oslovovali s myšlienkou, či dokonca požiadavkou, aby sme aktívne vstúpili do diania v komunálnej politike. Po mnohých hodinách diskusií, vymieňania si názorov na životné hodnoty, morálku a výkon komunálnej, či veľkej politiky sme dospeli k názoru, že je veľa práve hodnotových vecí, ktoré nás spájajú a dávajú základný predpoklad pre sformovanie občianskej iniciatívy, keďže sme si vedomí, že môžeme byť nielen slušní, ale aj úspešní, a to vďaka silnému tímu.

Každý z nás má za sebou svoj silný príbeh a životnú skúsenosť s ktorou vstupuje do verejného života. Síce bez predchádzajúcej politickej skúsenosti, no s o to väčším odhodlaním meniť veci verejné. Nie na základe politického princípu, ale na základe občianskej aktivity.

„Politika je služba a komunálna zvlášť. Nie biznis!“

Ciele

OI nemá žiadnu oficiálnu právnu formu. Je to projekt na propagáciu dobrovoľných a nezištných činností, ktoré majú napomôcť komunitám v meste Poprad. Sú to občania, ktorí chcú byť aktívni na báze hodnôt občianskej spoločnosti a chcú prebudiť záujem o veci verejné, ktorý v Poprade a vôbec na Slovensku tak veľmi chýba. Základnou ambíciou OI je vytvoriť priestor pre dobrovoľné a nezištné občianske aktivity. Nerobíme to pre seba, ale pre občana. Kto chce nájsť spôsob ako sa niečo spraviť dá, vždy ho nájde, iný si nájde výhovorky. Kde zlyháva štát, či komunálna sféra, musí nastúpiť občan a napraviť to. Lebo slová ešte neznamenajú zmenu, skutky ju robia reálnou.

Keď nás bude viac a budeme jednotní, tak sa nám podarí veľa dobrých vecí.

„Občianska iniciatíva vznikla spontánne, ako reakcia na situáciu pred komunálnymi voľbami 2018, a to nielen v meste Poprad, ale vôbec na Slovensku, s cieľom komunikovať naše vlastné názory a začať byť aktívni v komunálnom, spoločenskom živote.“

Zakladatelia


Bystrík Mucha

CEIT Pro, s.r.o. – konateľ a výkonný riaditeľ konzultačnej firmy

Kde zlyháva štát, či komunálna sféra, musí nastúpiť občan a napraviť to. Lebo slová ešte neznamenajú zmenu, skutky ju robia reálnou.


Jozef Košický

riaditeľ Centra sociálnych služieb v Poprade

Keď nás bude viac a budeme jednotní, tak sa nám podarí veľa dobrých vecí.


František Majerský

prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov

Je to projekt na propagáciu dobrovoľných a nezištných činností, ktoré majú napomôcť komunitám v meste Poprad.

Zakladateľov iniciatívy dali dokopy rôzni občania, ktorí nás oslovovali s myšlienkou, či dokonca požiadavkou, aby sme aktívne vstúpili do diania v komunálnej politike. Po mnohých hodinách diskusií, vymieňania si názorov na životné hodnoty, morálku a výkon komunálnej, či veľkej politiky sme dospeli k názoru, že je veľa práve hodnotových vecí, ktoré nás spájajú a dávajú základný predpoklad pre sformovanie občianskej iniciatívy, keďže sme si vedomí, že môžeme byť nielen slušní, ale aj úspešní, a to vďaka silnému tímu.

Každý z nás má za sebou svoj silný príbeh a životnú skúsenosť s ktorou vstupuje do verejného života. Síce bez predchádzajúcej politickej skúsenosti, no s o to väčším odhodlaním meniť veci verejné. Nie na základe politického princípu, ale na základe občianskej aktivity.

„Politika je služba a komunálna zvlášť. Nie biznis!“

Ciele

OI nemá žiadnu oficiálnu právnu formu. Je to projekt na propagáciu dobrovoľných a nezištných činností, ktoré majú napomôcť komunitám v meste Poprad. Sú to občania, ktorí chcú byť aktívni na báze hodnôt občianskej spoločnosti a chcú prebudiť záujem o veci verejné, ktorý v Poprade a vôbec na Slovensku tak veľmi chýba. Základnou ambíciou OI je vytvoriť priestor pre dobrovoľné a nezištné občianske aktivity. Nerobíme to pre seba, ale pre občana. Kto chce nájsť spôsob ako sa niečo spraviť dá, vždy ho nájde, iný si nájde výhovorky. Kde zlyháva štát, či komunálna sféra, musí nastúpiť občan a napraviť to. Lebo slová ešte neznamenajú zmenu, skutky ju robia reálnou.

Keď nás bude viac a budeme jednotní, tak sa nám podarí veľa dobrých vecí.
info@podmesarozpravat.sk