František Majerský

prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov

Životopis

Osobné údaje:


Meno a priezvisko:
Trvalé bydlisko:
Dátum narodenia:
Národnosť:
Rodinný stav:

Vzdelanie:

 • 2012 - 2014

  Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
  Študijný program: Verejné zdravotníctvo
  Odbor: Manažment v zdravotníctve
 • 2005 – 2008

  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre,
  Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
  Študijný program: Zdravotnícke záchranárstvo
  Odbor: 7.4.6 Urgentná zdravotná starostlivosť
 • 2006 - 2007

  Slovenská zdravotnícka univerzita,
  Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
  Odbor: špecializovaná urgentná starostlivosť
 • 1999-2003

  Stredná Zdravotnícka škola, Poprad
  Odbor: všeobecná sestra

Pracovné skúsenosti:

 • 2017 – trvá

  prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov
 • 2017 – trvá

  AS Trading, s. r. o.,
  Pozícia: vedúci pobočky
 • 2017 – trvá

  Falck Záchranná a.s.
  Pozícia: Záchranár
 • 2014-2017

  viceprezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov
 • 2014 – 2016

  Košická záchranná služba
  Pozícia: Záchranár
 • 2010 - 2014

  Nemocnica Poprad a.s. - Pozícia: záchranár - vodič
 • 2008 – 2015

  ATE-Air Transport Europe spol. s r.o.
  Pozícia: záchranár – operátor
 • 2003 - 2008

  Fakultná nemocnica s poliklinikou, Jednotka intenzívnej starostlivosti,
  III. Interná klinika, Bratislava Kramáre
  Pozícia: zdravotná sestra
 • 2005 - 2015

  Life Star Emergency s.r.o., Limbach
  Pozícia: zdravotnícky záchranár
 • 01-06/2005

  International Rescue System s.r.o., Bratislava

Ostatné:

 • 2010 – trvá

  ZÁCHRANA, občianske združenie
  Pozícia: predseda
  OZ ZÁCHRANA je držiteľom národnej ceny za rozvoj a propagáciu záchrannej služby pri organizácii RESCUE LESNICA.
 • 2018

  Držiteľ zlatého záchranárskeho kríža za kreatívny prístup k osvete a vzdelávaniu
 • 2018

  Spoluorganizátor akcií: RESCUE DAY a RESCUE LESNICA

Iné:

Licencia na výkon samostatnej zdravotníckej praxe v povolaní zdravotnícky záchranár špecialista.
Diplom za II. miesto v medzinárodnej súťaži RZP Karpatská rescue 2007
Certifikát Rallye Rejvíz 2007
I. miesto ZÁCHRANA 2007, Žilina 2007
I. miesto Bike Rescue, Lesnica 2007
1.miesto Rally Rejvíz 2009
1.miesto Rescue Ski 2010
2.miesto Rescue Ski 2OO9
info@podmesarozpravat.sk