František Majerský

prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov

Prečo som sa rozhodol kandidovať

Svoje doterajšie skúsenosti a získané znalosti som vždy chcel a naďalej aj chcem vrátiť svojmu rodnému mestu. Tu som sa narodil, tu som prežil svoje detstvo, ale aj študentské časy.

Stále sa snažím hľadať možnosti, ako byť aktívny a ako pomôcť nášmu mestu. Vidím, že mesto má šancu byť lepším miestom pre Popradčanov, pre všetkých nás, ktorí tú žijeme, ktorí tu máme svoje rodiny. Povedal som si, že sa už nebudem len bezprizorne prizerať a poukazovať na všetko, čo je tu zlé, čo tu nefunguje a čo všetko sa dá zmeniť.

Rozhodol som sa, že osobne priložím ruku k dielu. Chcem svoj čas a energiu venovať mestu, a preto som sa rozhodol, že s podporou mojej manželky, mojej rodiny a kamarátov budem kandidovať na poslanca do mestského zastupiteľstva, nakoľko len hovoriť už dnes nestačí. O zmeny sa musíme usilovať hlavne my, mladí a odhodlaní ľudia.

František Majerský

info@podmesarozpravat.sk