Jozef Košický

riaditeľ Centra sociálnych služieb v Poprade

Prečo som sa rozhodol kandidovať

S mestom Poprad ma spája môj rodinný a aj profesijný život. Mesto a ľudia, ktorí v ňom žijú, mi do života dali veľa, a preto je teraz ten správny čas im to vrátiť.

Ako mladý človek, chcem spraviť pre svoje mesto maximum, chcem pracovať pre ľudí a ponúknuť im víziu moderného a dynamicky sa rozvíjajúceho mesta.

Svoj doterajší život som obetoval starostlivosti o seniorov a práci pre ľudí. Tak ako sa snažím vytvárať kvalitné podmienky pre dôstojné starnutie Popradčanov v našich zariadeniach, tak sa chcem postarať o vytváranie podmienok pre kvalitný život v našom meste pre všetkých jeho obyvateľov.

Moje doterajšie dlhoročné manažérske skúsenosti a vedomosti z práce vo verejnej správe chcem využiť v prospech Vás a v prospech rozvoja nášho mesta.

Chcem pracovať pre Vás, obklopený tými najlepšími odborníkmi.

Pretože politika je služba a komunálna zvlášť. Nie biznis!

Jozef Košický

info@podmesarozpravat.sk