Pridajte sa k nám

Občianska iniciatíva vytvára priestor pre občanov, fyzické osoby, ktorých aktivity smerujú k posilňovaniu občianskej súdržnosti, podporujú sa navzájom v organizácií spoločensky prospešných aktivít. Pre členov Občianskej iniciatívy organizuje OI aktivity tak, aby spoločnými silami dosiahli svoje ciele.

Čo získavam zapojením sa do aktivít OI?

  • Získavať informácie o činnosti iniciatívy a novinky prostredníctvom zasielania info e-mailov, prípadne prístupom na sociálne siete OI
  • Možnosť účasti na akciách organizovaných OI
  • Možnosť publikovať blogy a názory na stránke OI, či sociálnych sieťach, prípadne v tlačovinách
  • Odborne sa podieľať na náplní diskusných klubov, odborných skupín, komisií, ...
  • Podávať návrhy na zlepšenie života v meste

Môj kontakt


Vyplnením formulára poskytujem súhlas so spracovaním vyššie uvedených dát na účely "Občianskej inciatívy - Poďme sa rozprávať" podľa ustanovení zákona zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Informačný systém s dátami z formulára sa spracovateľ zaväzuje ochraňovať všetkými dostupnými prostriedkami. Na základe žiadosti dotknutej osoby spracovateľ dáta bezodkladne zlikviduje.

Občianska iniciatíva vytvára priestor pre občanov, fyzické osoby, ktorých aktivity smerujú k posilňovaniu občianskej súdržnosti, podporujú sa navzájom v organizácií spoločensky prospešných aktivít. Pre členov Občianskej iniciatívy organizuje OI aktivity tak, aby spoločnými silami dosiahli svoje ciele.

Čo získavam zapojením sa do aktivít OI?

  • Získavať informácie o činnosti iniciatívy a novinky prostredníctvom zasielania info e-mailov, prípadne prístupom na sociálne siete OI
  • Možnosť účasti na akciách organizovaných OI
  • Možnosť publikovať blogy a názory na stránke OI, či sociálnych sieťach, prípadne v tlačovinách
  • Odborne sa podieľať na náplní diskusných klubov, odborných skupín, komisií, ...
  • Podávať návrhy na zlepšenie života v meste

Môj kontakt


Vyplnením formulára poskytujem súhlas so spracovaním vyššie uvedených dát na účely "Občianskej inciatívy - Poďme sa rozprávať" podľa ustanovení zákona zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Informačný systém s dátami z formulára sa spracovateľ zaväzuje ochraňovať všetkými dostupnými prostriedkami. Na základe žiadosti dotknutej osoby spracovateľ dáta bezodkladne zlikviduje.

info@podmesarozpravat.sk