Voľby 2018

Kandidáti na post
primátora a poslancov.

Kandidáti na poslancov


Bystrík Mucha

Kde zlyháva štát, či komunálna sféra, musí nastúpiť občan a napraviť to. Lebo slová ešte neznamenajú zmenu, skutky ju robia reálnou.


František Majerský

Je to projekt na propagáciu dobrovoľných a nezištných činností, ktoré majú napomôcť komunitám v meste Poprad.


Jozef Galajda

Sú to občania, ktorí chcú byť aktívni na báze hodnôt občianskej spoločnosti a chcú prebudiť záujem o veci verejné


Jozef Košický

Keď nás bude viac a budeme jednotní, tak sa nám podarí veľa dobrých vecí.
Kandidáti na poslancov


Bystrík Mucha

Kde zlyháva štát, či komunálna sféra, musí nastúpiť občan a napraviť to. Lebo slová ešte neznamenajú zmenu, skutky ju robia reálnou.


František Majerský

Je to projekt na propagáciu dobrovoľných a nezištných činností, ktoré majú napomôcť komunitám v meste Poprad.


Jozef Galajda

Sú to občania, ktorí chcú byť aktívni na báze hodnôt občianskej spoločnosti a chcú prebudiť záujem o veci verejné


Jozef Košický

Keď nás bude viac a budeme jednotní, tak sa nám podarí veľa dobrých vecí.

info@podmesarozpravat.sk